Organizing committee

  • Cezary Czaplewski (U of Gdansk, Poland)
  • Jooyoung Lee (KIAS)
  • Adam Liwo (U of Gdansk, Poland)
  • Mariusz Makowski (U of Gdansk, Poland)
  • Rafał Ślusarz (U of Gdansk, Poland)
  • Artur Giełdoń (U of Gdansk, Poland) – conference secretary